ادویه های تخصصی و جذاب

ادویه شاورما “Special”

699,000 ریال4,100,000 ریال

ادویه های خالص

پودر خالص برگ اورگانو

699,000 ریال4,590,000 ریال

ادویه و نوشیدنی ها

چای ماسالا ویژه

689,000 ریال4,190,000 ریال

ادویه های تخصصی و جذاب

ادویه گراماسالا

750,000 ریال4,400,000 ریال