ادویه پودرخیار

ریال

پودر خیار:

پودر خشک شده خیار یکی از ترکیبات جالب و متنوع در آشپزی است که به دستورات مختلف طعم و تازگی خاصی اضافه می کند.

پودر خیار به عنوان یک ترکیب جدید در آشپزی وارد شده است.