ادویه کیمچی

850,000 ریال5,000,000 ریال

ادویه کیمچی

کلمه کیمچی به معنای علف های خام و اشاره به خام خواری بوده و نشانگر ترکیبی از ادویه ها و اندکی تره های تازه در این مخلوط است.

کیمچی نیز در انواع سوپ ها و خورش ها استفاده می شود.

پاک کردن