ادویه پودرقارچ

ریال

پودر قارچ

پودر قارچ خشک شده یک ترکیب طعم دهنده و آرایشی اسانسیل در آشپزی است که به غذا ها عمق و عطری منحصر به فرد می بخشد.

این طعم دهنده فوق العاده در موارد بسیاری در آشپری جهانی بکار گرفته می شود. و شما نیز می توانید به آشپزی خود را بین المللی و به خانه خود بیاورید.

پاک کردن